Navigace

Obsah

Rozpočet Podmoky

Kultura Pododdíl Sdělovací prostředky Paragraf Rozhlas a televize
0,93 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 50 000 Kč
Upravený rozpočet 50 000 Kč
Skutečné čerpání 30 700 Kč
Čerpání 61,40 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 30 000 30 000 21 298 70,99
Opravy a udržování 20 000 20 000 9 402 47,01
Celkem 50 000 50 000 30 700 61,40
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.