Navigace

Obsah

VODNÉ A STOČNÉ

Cena vodného a stočného v roce 2020

Cena vodného a stočného v roce 2019

  • zde k nahlédnutí                                                                                   

Cena vodného a stočného v roce 2018

Cena vodného a stočného v roce 2017

 

 

POPLATKY 2020

Komunální odpad:

a)poplatek za osobu s trvalým pobytem         600,-Kč

b)poplatek „chalupáři“ za číslo popisné          600,-Kč

Pes:

a)poplatek za každého psa:                               100,- Kč

b)držitelem je osoba starší 65 let                        50,- Kč

Poplatky jsou splatné od 13.1. do 31. 5. 2020!

Platby poplatků:

a) Číslo účtu:                         504318389/0800

Variabilní symbol:                 uveďte číslo popisné

Zpráva pro příjemce:            Odpad 2020, Pes 2020

Pokud máte psa očipovaného, prosím, přineste při platbě poplatku číslo čipu.

b)  Hotově na OÚ Podmoky

Svozová firma bude vyvážet až do konce května 2020 na staré známky 2019.    

Známky na popelnice je možné si vyzvednout na Obecním úřadě v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě i mimo úřední dny.