Navigace

Obsah

POPLATKY 2021

Komunální odpad:

a)poplatek za osobu s trvalým pobytem         600,-Kč

b)poplatek „chalupáři“ za číslo popisné          600,-Kč

Pes:

a)poplatek za každého psa:                               100,- Kč

b)držitelem je osoba starší 65 let                        50,- Kč

Poplatky jsou splatné od 11.1. do 30. 4. 2021!

Platby poplatků:

a) Číslo účtu:                         504318389/0800

Variabilní symbol:                 uveďte číslo popisné

Zpráva pro příjemce:            Odpad 2021, Pes 2021

 

b)  Hotově na OÚ Podmoky

  

Známky na popelnice je možné si vyzvednout na Obecním úřadě v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě i mimo úřední dny.

VODNÉ A STOČNÉ

Cena vodného a stočného v roce 2021

Cena vodného a stočného v roce 2020

Cena vodného a stočného v roce 2019

Cena vodného a stočného v roce 2018