Navigace

Obsah

VODNÉ A STOČNÉ

Cena vodného a stočného v roce 2022

zde k nahlédnutí (27 kB)

Cena vodného a stočného v roce 2021

Cena vodného a stočného v roce 2020

Cena vodného a stočného v roce 2019

 

POPLATKY 2021

Komunální odpad:

a)poplatek za osobu s trvalým pobytem         700,-Kč

b)poplatek „chalupáři“ za číslo popisné          700,-Kč

Pes:

a)poplatek za každého psa:                               100,- Kč

b)držitelem je osoba starší 65 let                        50,- Kč

Poplatky jsou splatné od 10.1. do 30. 4. 2022!

Platby poplatků:

a) Číslo účtu:                        504318389/0800

Variabilní symbol:                 uveďte číslo popisné

Zpráva pro příjemce:            Odpad 2022, Pes 2022

 

b)  Hotově na OÚ Podmoky

  

Známky na popelnice je možné si vyzvednout na Obecním úřadě v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě i mimo úřední dny.

Úplná kabelizaci NN obce Podmoky

Pro informaci občanům zveřejňujeme plánovanou úplnou kabelizaci NN obce Podmoky s termínem rok 2025.

Vaše připomínky, prosím, odevzdejte na obecní úřad a budou předány projektantům ČEZ.

Podmoky I část (1.42 MB)

002_Detail_demontáž,_Podmoky (642.21 kB)

003_Detail_montáž,_Podmoky (615.51 kB)

Část 1 - řeší Radechovský (3.14 MB)

Část 2 - řeší Suchochleb (3.75 MB)

 

Přehled o produkci odpadů a jeho třídění rok 2021