Navigace

Obsah

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - neznámý vlastník

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí ( neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

zde ke stažení

Informace obecního úřadu

Řidičské průkazy nově od 1.7.2018

Cesty do místa trvalého bydliště pro nový řidičský průkaz jsou minulostí

  • Nový řidičský průkaz a paměťovou kartu do tachografu získáte nově na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností
  • Při změně bydliště se řidičský průkaz už nemění
  • K žádosti už nepotřebujete papírovou fotografii

zde k nahlédnutí

 

Topografické práce

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018 zde k nahlédnutí

 

Poplatky

Cena vodného a stočného v roce 2018

Cena vodného a stočného v roce 2017

 

POPLATKY 2018

Poplatek za každého psa:               100,- Kč ročně,

Komunální odpad:

a)poplatek za osobu s trvalým pobytem  600,-Kč

b)poplatek „chalupáři“                                600,-Kč

Tyto dva poplatky jsou splatné do 30. 4. každého kalendářního roku!

Platby poplatků:

a) Číslo účtu: 000000- 0504318389/0800

Variabilní symbol: uveďte prosím číslo   popisné vaší nemovitosti v Podmokách

Zpráva pro příjemce: Odpad 2018, Pes 2018

b)  Hotově na OÚ Podmoky

Svozová firma bude vyvážet na staré známky 2017 do dubna 2018 a od 1. května na nové známky 2018.    

Známky na popelnice je možné si vyzvednout na Obecním úřadě v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě i mimo úřední dny.