Navigace

Obsah

Informace obecního úřadu

Výzva k šetření vodou

Vážení odběratelé pitné vody, Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. upravují vodu z podzemních vodních zdrojů. Z důvodu dlouhodobého deficitu sněhových a  dešťových srážek i na našich vodních zdrojích dochází k poklesu hladin vody, které mají  vliv na  výrobu a dodávku pitné vody k Vám jako ke spotřebitelům. Protože předpověď počasí nenaznačuje zlepšení stavu, s vodou je třeba  nakládat hospodárně a předejít stavu, kdy by dodávky byly omezovány. S postupujícím suchem nám vzrůstá odběr pitné vody především pro jiné účely než pro které je pitná vody určena, tj. k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, v potravinářství,  k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby jsou vody pro sociální účely. Vyzýváme Vás k maximálnímu omezení užívání pitné vody z vodovodů pro veřejnou potřebu  pro zalévání zahrad a plnění bazénů. Pokud se bude situace nadále zhoršovat, budeme muset přistoupit k omezení užívání vody opatřením obecné povahy vyhlášením vodoprávním úřadem po projednání s obcemi. 

Děkujeme za pochopení,

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Řidičské průkazy nově od 1.7.2018

Cesty do místa trvalého bydliště pro nový řidičský průkaz jsou minulostí

  • Nový řidičský průkaz a paměťovou kartu do tachografu získáte nově na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností
  • Při změně bydliště se řidičský průkaz už nemění
  • K žádosti už nepotřebujete papírovou fotografii

zde k nahlédnutí

 

Poplatky

Cena vodného a stočného v roce 2018

Cena vodného a stočného v roce 2017

 

POPLATKY 2018

Poplatek za každého psa:               100,- Kč ročně,

Komunální odpad:

a)poplatek za osobu s trvalým pobytem  600,-Kč

b)poplatek „chalupáři“                                600,-Kč

Tyto dva poplatky jsou splatné do 30. 4. každého kalendářního roku!

Platby poplatků:

a) Číslo účtu: 000000- 0504318389/0800

Variabilní symbol: uveďte prosím číslo   popisné vaší nemovitosti v Podmokách

Zpráva pro příjemce: Odpad 2018, Pes 2018

b)  Hotově na OÚ Podmoky

Svozová firma bude vyvážet na staré známky 2017 do dubna 2018 a od 1. května na nové známky 2018.    

Známky na popelnice je možné si vyzvednout na Obecním úřadě v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě i mimo úřední dny.

Topografické práce

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018 zde k nahlédnutí