Navigace

Obsah

POPLATKY 2021

Komunální odpad:

a)poplatek za osobu s trvalým pobytem         700,-Kč

b)poplatek „chalupáři“ za číslo popisné          700,-Kč

Pes:

a)poplatek za každého psa:                               100,- Kč

b)držitelem je osoba starší 65 let                        50,- Kč

Poplatky jsou splatné od 10.1. do 30. 4. 2022!

Platby poplatků:

a) Číslo účtu:                        504318389/0800

Variabilní symbol:                 uveďte číslo popisné

Zpráva pro příjemce:            Odpad 2022, Pes 2022

 

b)  Hotově na OÚ Podmoky

  

Známky na popelnice je možné si vyzvednout na Obecním úřadě v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě i mimo úřední dny.

VODNÉ A STOČNÉ

Cena vodného a stočného v roce 2021

Cena vodného a stočného v roce 2020

Cena vodného a stočného v roce 2019

Cena vodného a stočného v roce 2018

Úplná kabelizaci NN obce Podmoky

Pro informaci občanům zveřejňujeme plánovanou úplnou kabelizaci NN obce Podmoky s termínem rok 2025.

Vaše připomínky, prosím, odevzdejte na obecní úřad a budou předány projektantům ČEZ.

Podmoky I část (1.42 MB)

002_Detail_demontáž,_Podmoky (642.21 kB)

003_Detail_montáž,_Podmoky (615.51 kB)

Část 1 - řeší Radechovský (3.14 MB)

Část 2 - řeší Suchochleb (3.75 MB)

 

Výsledky odpadového hospodářství obce Podmoky v roce 2020

Předkládáme vám informaci o výsledcích odpadového hospodářství obce Podmoky za rok 2020.

 

Celkové náklady na odpady za rok 2020 byly 263 486 Kč.

Celková částka vybraná na poplatcích za odpad byla 136 200 Kč.

Příspěvek EKOKOM za třídění byl 40 675 Kč.

Roční poplatek na odpady v roce 2020 byl 600 Kč za trvale hlášeného občane a rekr. objekt (dále jen poplatníka).

 

Skutečné náklady na poplatníka byly vyšší než vybrané poplatky, a to 1187 Kč na poplatníka.

Pro zachování výše ročního poplatku 600 Kč obec přispěla částkou 587 Kč (51 %) za každého poplatníka. Celkově obec v roce 2020 přispěla na odpadové hospodářství částkou 86 611 Kč, tj. 33 % z celkových nákladů na odpady.

Výše ročního poplatku 600 Kč za poplatníka zůstává stejná i pro rok 2021, ale po roce 2021 jej bude nezbytné zvýšit,    a to zejména z důvodu rostoucích poplatků za skládkování.


Detailní rozbor odpadového hospodářství naleznete ke stažení zde (132.27 kB)