Navigace

Obsah

POPLATKY 2023

Komunální odpad:

a)poplatek za osobu s trvalým pobytem         700,-Kč

b)poplatek „chalupáři“ za číslo popisné          700,-Kč

Pes:

a)poplatek za každého psa:                               100,- Kč

b)držitelem je osoba starší 65 let                        50,- Kč

Poplatky jsou splatné od 9.1. do 31. 3. 2023!

Platby poplatků:

a) Číslo účtu:                        504318389/0800

Variabilní symbol:                 uveďte číslo popisné

Zpráva pro příjemce:            Odpad 2023, Pes 2023

 

b)  Hotově na OÚ Podmoky

  

Známky na popelnice je možné si vyzvednout na Obecním úřadě v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě i mimo úřední dny.

Přehled o produkci odpadů a jeho třídění rok 2022

VODNÉ A STOČNÉ

Cena vodného a stočného v roce 2023

Cena vodného a stočného v roce 2022

Cena vodného a stočného v roce 2021

Cena vodného a stočného v roce 2020

Cena vodného a stočného v roce 2019