Navigace

Obsah

Občanská vybavenost

Základní školy:

Školka:

Pohostinství:

  • p. Věra Bínová

Inženýrské sítě:

  • vodovod, dešťová a splašková kanalizace

Obecní knihovna: 

  •  Vždy v sobotu  od    14.00 do 16.00                           p. Marie Řeháková

Dětská hřiště:

  • náves, u kostela 

28.02.2016

Podmoky letecky

Podmoky letecky

.

Detail

POPLATKY

Komunální odpad:

a)poplatek za osobu s trvalým pobytem        600,-Kč

b)poplatek „chalupáři“ za číslo popisné         600,-Kč

Pes:

poplatek za každého psa:                               100,- Kč

Poplatky jsou splatné do 30. 4. 2019!

Platby poplatků:

a) Číslo účtu: 000000-0504318389/0800

Variabilní symbol:       uveďte číslo popisné

Zpráva pro příjemce: Odpad 2019, Pes 2019

b)  Hotově na OÚ Podmoky

Svozová firma bude vyvážet na staré známky 2018 do dubna 2019 a od 1. května na nové známky 2019.    

Známky na popelnice je možné si vyzvednout na Obecním úřadě v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě i mimo úřední dny.