Navigace

Obsah

COVID 19 MĚSTEC KRÁLOVÉ

situace COVID 19

Vážení spoluobčané,

stále prožíváme období neklidu spojené s pandemií COVID-19. Během prvních měsíců nebylo naše město, až na jeden případ, více zasaženo touto pandemií.

Minulý týden se však objevily první případy v městské nemocnici. Všechny kroky k zamezení šíření nemoci probíhají pod řízením a na základě konzultací Krajské hygienické stanice. Velký kus práce odvádějí také zaměstnanci nemocnice. Dobrou dnešní zprávou je, že celý případ se týká pouze jednoho oddělení nemocnice. Minulý týden bylo u pacientů a zaměstnanců provedeno první kolo testů, jejichž výsledky jsou zasílány zpět. 3. června bude zahájeno druhé kolo odběru testů.

Přestože byla uvolněna většina vládních opatření, vedení města apeluje na Vaši rozvážnost.  Buďme k sobě ohleduplní a dodržujme hygienická pravidla. Důležité je mytí a dezinfekce rukou i nošení roušek. Stále platí „chráním sebe a chráním tebe.“ Město dále provádí ve zvýšeném režimu úklid veřejných prostor – např. zdravotního střediska nebo domu s pečovatelskou službou. Již v průběhu nouzového stavu byly zakoupeny stojany na dezinfekci, které jsou umístěny v budovách základní  a mateřských škol.

Podle vývoje, všech nám dostupných zpráv a doporučení není důvod k panice a strachu. Situaci budeme i nadále monitorovat v úzké spolupráci s pracovníky Krajské hygienické stanice. Dodržujme, prosím, důsledně pravidla základní hygieny i slušného chování. Jen tak všechno zvládneme.

Za město Městec Králové Milan Pavlík starosta

Obec Podmoky leží 12 km od Poděbrad a 5 km od Městce Králové ve východní části Středočeského kraje v okrese Nymburk.

Počet trvale hlášených obyvatel se v současné době pohybuje kolem 200.

Už 300 let před naším letopočtem byla obydlí zdejších prvních osadníků „podmokaná“ vodou z blízkých rybníků. Odtud také pochází název obce. Rybníky jsou dávno zrušené, ale jméno vesnici již zůstalo.

Z malého vršku, stíněný staletými lípami, hlídá dění v Podmokách již  od 14. století kostelík sv. Bartoloměje (237mn.m.).

A že dějiny obce nebyly poklidné, dokládá fakt, že za třicetileté války byla ves úplně srovnána se zemí. Znovu však vstala z popela a dala život několika bojovníkům za svobodu ve druhé světové válce.

Dnes je vyhlášená svým originálním oplétáním stromů a unikátní výzdobou.

Občanská vybavenost

Základní školy:

Školka:

Pohostinství:

  • p. Věra Bínová

Inženýrské sítě:

  • vodovod, dešťová a splašková kanalizace

Obecní knihovna: 

  •  Vždy v sobotu  od    14.00 do 16.00                           p. Marie Řeháková

Dětská hřiště:

  • náves, u kostela 

28.02.2016

Podmoky letecky

Podmoky letecky

.

Detail