Navigace

Obsah

POPLATKY

Komunální odpad:

a)poplatek za osobu s trvalým pobytem         600,-Kč

b)poplatek „chalupáři“ za číslo popisné          600,-Kč

Pes:

a)poplatek za každého psa:                               100,- Kč

b)poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu,                                                                         který je jeho jediným zdrojem příjmu                  50,- Kč

Poplatky jsou splatné od 13.1. do 30. 4. 2020!

Platby poplatků:

a) Číslo účtu:                         504318389/0800

Variabilní symbol:                 uveďte číslo popisné

Zpráva pro příjemce:            Odpad 2020, Pes 2020

Pokud máte psa očipovaného, prosím, přineste při platbě poplatku číslo čipu.

b)  Hotově na OÚ Podmoky

Svozová firma bude vyvážet na staré známky 2019 do dubna 2020 a od 1. května na nové známky 2020.    

Známky na popelnice je možné si vyzvednout na Obecním úřadě v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě i mimo úřední dny.

Obec Podmoky leží 12 km od Poděbrad a 5 km od Městce Králové ve východní části Středočeského kraje v okrese Nymburk.

Počet trvale hlášených obyvatel se v současné době pohybuje kolem 200.

Už 300 let před naším letopočtem byla obydlí zdejších prvních osadníků „podmokaná“ vodou z blízkých rybníků. Odtud také pochází název obce. Rybníky jsou dávno zrušené, ale jméno vesnici již zůstalo.

Z malého vršku, stíněný staletými lípami, hlídá dění v Podmokách již  od 14. století kostelík sv. Bartoloměje (237mn.m.).

A že dějiny obce nebyly poklidné, dokládá fakt, že za třicetileté války byla ves úplně srovnána se zemí. Znovu však vstala z popela a dala život několika bojovníkům za svobodu ve druhé světové válce.

Dnes je vyhlášená svým originálním oplétáním stromů a unikátní výzdobou.

Občanská vybavenost

Základní školy:

Školka:

Pohostinství:

  • p. Věra Bínová

Inženýrské sítě:

  • vodovod, dešťová a splašková kanalizace

Obecní knihovna: 

  •  Vždy v sobotu  od    14.00 do 16.00                           p. Marie Řeháková

Dětská hřiště:

  • náves, u kostela 

28.02.2016

Podmoky letecky

Podmoky letecky

.

Detail