Navigace

Obsah

POPLATKY

Komunální odpad:

a)poplatek za osobu s trvalým pobytem        600,-Kč

b)poplatek „chalupáři“ za číslo popisné         600,-Kč

Pes:

poplatek za každého psa:                               100,- Kč

Poplatky jsou splatné do 30. 4. 2019!

Platby poplatků:

a) Číslo účtu: 000000-0504318389/0800

Variabilní symbol:       uveďte číslo popisné

Zpráva pro příjemce: Odpad 2019, Pes 2019

b)  Hotově na OÚ Podmoky

Svozová firma bude vyvážet na staré známky 2018 do dubna 2019 a od 1. května na nové známky 2019.    

Známky na popelnice je možné si vyzvednout na Obecním úřadě v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě i mimo úřední dny.

Nebezpečný odpad a elektro

Nebezpečný odpad a elektro bude od obyvatel odebírán:

dne 27.4. 2019 u Obecního úřadu od 10:35 do 11:35

V rámci sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů:
* znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čisticích prostředků atd.
* sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.
* upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny
* pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin
* spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čisticí prostředky apod.
V rámci sběru elektra můžete odevzdat tyto použité výrobky:
* použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa, monitory, apod.
* baterie a monočlánky
* akumulátory z osobních aut a motocyklů
* zářivky a výbojky

Objemný odpad

Objemný odpad bude od obyvatel odebírán:

dne 26.4. 2019 bude přistaven kontejner u váhy v centru obce a v pondělí 29.4. 2019 odvezen
V rámci sběru objemných odpadů můžete odevzdat tyto druhy odpadů:
* starý nábytek – např.: křesla, židle, skříně, válendy, matrace
* podlahové krytiny – např.: koberce, linolea
* sanitární keramika – např.: umyvadla, toalety