Navigace

Obsah

Krizové situace - ODKAZY

Zde naleznete:

informační příručky  - publikaci o doporučených zásadách chování při chemických havárií; velice užitečnou příručku „Víš, odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112?“, příručku „Pro případ ohrožení“ nejen v českém, nýbrž i v anglickém, německém a francouzském jazyce

https://www.hzscr.cz/clanek/prirucky-letaky-a-materialy.aspx

 

letáky  - jak přivolat pomoc; informace o způsobu varování obyvatelstva před bezprostředně hrozícími mimořádnými událostmi; informace o hasicích přístrojích, hlásičích požáru a jejich doporučeném umístění v obydlí

https://www.hzscr.cz/clanek/prirucky-letaky-a-materialy.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

 

zde k nahlédnutí

Krizový plán

Krizový plán obce Podmoky – postup

1.Ohlášení mimořádné události (MU)

Mimořádná událost

Tísňová linka

Záchranka

Policie

Hasiči

Zkratka

 

ZZS

PČR

KOPIS HZS Stčk.

Požár

112

 

 

150

Dopravní nehoda

112

155

158

 

Místní povodeň

 

 

 

150

Únik nebezpečné látky

112

 

 

 

Úraz

112

155

 

 

2.Spustit sirénu a provést doprovodné hlášení v místním rozhlase

Provádí:

Dana Řeháková

 

Všeobecná výstraha

Kolísavý tón

140 sec – 2,5 minuty

Požární poplach

Přerušovaný tón

1 minuta

 

3.Provést nutná opatření k záchraně osob, zvířat a majetku a zamezit šíření MU

Zamezit vstup nepovolaným osobám do prostoru MU (s výjimkou neodkladné záchrany osob, zvířat a majetku).

4.Povolat na obecní úřad další potřebné osoby – pracovní skupina

Jednání pracovní skupiny v prostorách obecního úřadu Podmoky 42, mail. obec@podmoky.cz nebo starosta@podmoky.cz .

 

Jméno

Kontakt

 

Pracovníci OU

Ivo Šnévajs, starosta

603 882 643

Vedoucí pracovní skupiny

Věra Bínová

774 090 827

Člen pracovní skupiny

Dana Řeháková

724 188 651

Člen pracovní skupiny, zapisovatel

Josef Svatoš

728 652 822

Člen pracovní skupiny

Zepo - technika

 

325 651 083

Podle situace

Zastupitelé

Podle jejich přítomnosti v obci

 

Člen pracovní skupiny

 

5.Kontaktovat velitele zásahu

Poskytnout mu pomoc a součinnost.

6.Kontakty na havarijní služby

 

Jméno

Kontakt

Elektřina

Dispečink

800 850 860

Voda / ČOV

Dispečink

602 422 458

Silnice

Oblastní dispečink Kolín

606 602 287, dispečink.khora@ksus.cz

ČNES

Nepřetržitě

724 647 902, 314 009 160

Cestmistr

Tyl Petr, Poděbrady, Městec Králové

723 485 175

 

 

 

7.Dokumentovat průběh MU z hlediska osob a věcné pomoci

Vede zapisovatel krizového štábu.

Údaje o uživateli (vlastníkovi) věcného prostředku

 

Identifikační údaje věcného prostředku (druh, typ)

 

Datum a hodina poskytnutí věcného prostředku

 

Datum a hodina vrácení věcného prostředku

 

Stav opotřebení a poškození

 

Poučení o náhradě

 

Označení orgánu, který potvrzení vydal

 

8.Organizovat humanitární pomoc pro osoby postižené MU

Nouzové ubytování, stravování, materiální a finanční pomoc.

Druh humanitární pomoci

Popis

Kontakt

Ubytování

Na OU - herna

603 882 643, Ivo Šnévajs

Stravování

Na OU – dovoz jídla z MK

724 188 651, Dana Řeháková

Skladovací prostory

Objekt prodejny

724 188 651, Dana Řeháková

Humanitární organizace

 

 

 

 

 

9.V případě nutnosti povolat síly a prostředky armády ČR

 

Kontakt

 

Stálé operační středisko

950 870 424

 

 

10.V případě vyhlášení krizového stavu bude činnost obdobná.

Komunikace s nadřízenými orgány bude probíhat cestou krizového štábu.

 

Telefon

Fax

Mail

ORP Ing. František Šťastný

325 600 235

 

stastny@mesto-podebrady.cz

 

 

 

 

Vysvětlivky

MU

Mimořádná událost

KOPIS

Krajské operační a informační středisko

IZS

Integrovaný záchranný systém

HZS

Hasičský záchranný sbor

PČR

Policie České republiky

ZZS

Zdravotnická záchranná služba

JSPHO

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

PO

Právnická osoba

FO

Fyzická osoba

AČR

Armáda České republiky

Szr

Samostatná záchranná rota

 

 

Platnost od: 1.1.2018                                                                                       Schválil:…………………………………………..