Navigace

Obsah

Chodník při silnici II/324

Projekty podpořené příspěvky ze Státního fondu dopravní infrastruktury SFDI 

SFDI poskytl finanční příspěvky na investiční akci obce Podmoky: 

Akce: Chodník při silnici II/324 Podmoky

Akce zahrnuje rekonstrukci a výstavbu nových chodníků v obci podél silnice II/324 a části silnice III/ 3241 v celkové délce cca 1000 m.

  • Realizace: 8/2019 – 05/2020
  • Celkové náklady akce vč. DPH: 9 156 040,- Kč
  • Čerpání prostředků z rozpočtu SFDI:3 873 495,- Kč

 

Informační tabule

Informační tabule