Navigace

Obsah

Zpět

VOLIČSKÝ PRŮKAZ - vzor

Žádost voliče o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta ČR

Volič může požádat obecní úřad, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb těmito způsoby:

  1. osobně nejpozději 2 dny přede dnem volby prezidenta, tj. ve středu 11. ledna 2023 do 16,00 hodin
  2. podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. tj. v pátek 6. ledna 2023 do 16,00 hodin:
    • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
  • v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče. (NELZE poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!!)vzor ke stažení (175.26 kB)
  1. přes portál občana – po přihlášení do Portálu občana bude moci volič jednoduše vytvořit žádost a zaslat ji přes datovou schránku příslušnému obecnímu úřadu. Tato žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do 16 hod. tj. do 6. ledna 2023

 

Vyvěšeno: 11. 11. 2022

Datum sejmutí: 15. 1. 2023

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět