Navigace

Obsah

Dokumenty OÚ Podmoky

Vyhlášky obce Podmoky 

Číslo Název Datum schválení Datum nabytí platnosti Náhled
  Jednací řád 7.2.2003   zde
1/2010 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním 24.9.2010 29.9.2010 zde
2/2010 pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Podmoky a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 24.9.2010 15.10.2010 zde
4/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  17.11.2010 1.1.2011  
1/2012 o stanovení koeficientu a místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 25.6.2012 1.1.2013 zde
1/2013 ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 5.8.2013 6.8.2013 zde
1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Podmoky 22.7.2015 15.9.3015 zde
2/2015 o omezení provozování doby hostinských provozoven 7.12.2015 1.1.2016 zde
3/2015 o místním poplatků ze psů 7.12.2015 1.1.2016 zde
4/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

7.12.2015 1.1.2016

zde

 

4/2018 daň z nemovitých věcí na rok 2018 27.4.2018 27.4.2018 zde
8/2018 spisový řád 1.8.2018 1.8.2018 zde