Navigace

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Podmoky

2.

Důvod a způsob založení

Obec Podmoky vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 7 členů

- Kontrolní výbor - 3 členové

- Finanční výbor - 3 členové

Státní správa
Ing. Ivo Šnévajs - starosta
Bc. Milan Lonský- místostarosta
Martina Drobná - administrativní pracovnice

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Podmoky

Podmoky42

289 04 Opočnice

Telefon:  325 651 410    
Kancelář starosty: 325 651 410 mobil:

603882643

Kancelář: 325 651 410    
Fax:      
E-mail: obec@podmoky.cz, podmoky.starosta@seznam.cz
Internet. stránky: www.podmoky.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Podmoky

Podmoky 42

289 04  Opočnice

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Podmoky

Podmoky 42.
289 04 Opočnice

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00  
Středa 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00  

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 325 651 410
Fax: 325 651 410
Kancelář starosty
Tel: 325 651 410
Mobil:

603882643

e-mail: obec@podmoky.cz, podmoky.starosta@seznam.cz

4.5.

Čísla faxu

Fax:

4.6.

Adresa internetové stránky

www.podmoky.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

obec@podmoky.cz

4.8.

Další elektronické adresy

Datová schránka : wqxb46g

5.

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s.
číslo účtu/kód banky: 0504318389/0800

6.

00876003

7.

DIČ

CZ00876003

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočty 

Rozpočtové výhledy

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Podmoky

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Podmoky vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Podmoky poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

2015