Navigace

Obsah

Informace obecního úřadu

 

často hledané odkazy:

Podmocký zpravodaj

Hlášení obecního rozhlasu

 

UPOZORNĚNÍ!!!!!!!!!!!!!

Tímto bychom Vás chtěli upozornit, že v obci Podmoky byly zjištěny drobné krádeže. Tímto Vás žádáme o větší všímavavost a obezřetnost ve svém okolí.

TÍMTO VÁS ŽÁDÁME O INFORMACI, ZDA JSTE SI V POSLEDNÍ DOBĚ NÁSLEDNĚ V ÚTERÝ 7.11.2017 NEVŠIMLI PODEZŘELÝCH OSOB NEBO VOZIDEL V NAŠÍ OBCI.

DÁLE VÁS ŽÁDÁME O VĚTŠÍ VŠÍMAVOST OHLEDNĚ POHYBU PODEZŘELÝCH OSOB A VOZIDEL V OBCI NEBO JEJÍ BLÍZKOSTI A ZÁROVEŇ SI ZAPSALI POZNÁVACÍ ZNAČKY TĚCHTO VOZIDEL, DATUM A ČAS TÉTO SKUTEČNOSTI.

TOTO ZJIŠTĚNÍ MŮŽETE NAHLÁSIT NA OÚ PODMOKY NEBO POLICII ČR.

 

Workshop zmlazovací řez ovocných stromů 18.11.2017 od 9:00 místní sad

zde k nahlédnutí

 

Akce Městské knihovny

v Poděbradech

zde k nahlédnutí:

Mikuláš, OperaMandalaBurza knihHubnutíOndřej DušekVýstava Francie

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

zde k nahlédnutí

 

 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY PODMOKY

- pozemková úprava krok za krokem zde

- zaslaný dopis majitelům pozemků zde 

 

Cena vodného a stočného v roce 2017

zde k nahlédnutí

 

 

POPLATKY 2017

Poplatek za každého psa: 100,- Kč ročně,

Komunální odpad:

a)poplatek za osobu s trvalým pobytem  600,-Kč

b)poplatek „chalupáři“                           600,-Kč

Tyto dva poplatky jsou splatné do 30. 4. každého kalendářního roku!

Platby poplatků:

a) Číslo účtu: 000000- 0504318389/0800

Variabilní symbol: uveďte prosím číslo   popisné vaší nemovitosti v Podmokách

 Zpráva pro příjemce: Odpad 2017, Pes 2017

b)  Hotově na OÚ Podmoky

Svozová firma bude vyvážet na staré známky 2016 do dubna 2017 a od 1. května na nové známky 2017.    

Známky na popelnice je možné si vyzvednout na Obecním úřadě v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě i mimo úřední dny.

 

Platnost řidičských průkazů

zde k nahlédnutí

 

DEŠŤOVKA - dotační titul SFŽP

Podpora zadržování vody v krajině

V dotačním titulu Dešťovka, poskytovaným SFŽP a Ministerstvem životního prostředí, v rámci Výzvy č. 4 Národního programu ŽP, bude žadatelům rozděleno celkem 100 mil Kč na realizaci opatření k úspoře vody. Průměrná schválená dotace pro jednoho žadatele bude cca 35.000,- Kč a je tedy možno podpořit asi 2800 projektů.

http://destovka.eu/oprogramu/

 

Novinky z úřední desky

9. 11. - 31. 12. 2017

Rozpočtové opatření č. 10

zde k nahlédnutí

Úřední deskaZobrazit více

8. - 27. 11. 2017

Veřejné zasedání obce Podmoky konané dne 27.11.2017

Obec Podmoky Obecní úřad Podmoky I N F O R M A C E o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Podmoky Obecní úřad Podmoky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

Úřední deskaZobrazit více

8. - 30. 11. 2017

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška

Zde k nahlédnut í - veřejná vyhláška zde k nahlédnutí - průvodní dopis

Úřední deskaZobrazit více

3. 11. - 5. 12. 2017

Upozornění uživatelům lesa a výzvy vlastníkům lesa

zde k nahlédnutí

Úřední deskaZobrazit více

9. 10. - 31. 12. 2017

Rozpočtové opatření č. 9

zde k nahlédnutí

Úřední deskaZobrazit více